Recepta online

Usługa przeznaczona dla Pacjentów przyjmujących leki przewlekle. Wymagane jest załączenie dokumentacji medycznej potwierdzającej stosowanie danego leku.

W przypadku braku dokumentacji medycznej proszę skorzystać
z formularza konsultacja lekarska.


UWAGA!

1. Leki nasenne np. Nasen, Imovane – bez posiadania dokumentacji medycznej, można uzyskać maksymalnie jedno opakowanie leku w celu stosowania doraźnego.
2. Benzodiazepiny, opioidy np. AFOBAM, LORAFEN wymagają przedstawienia dokumentacji medycznej bezwzględnie.

Formularz recepturowy

Wypełnij aby przedłużyć receptę.


Dane osobowe